....
Sesizari ale Curtii de Apel Alba Iulia adresa ICCJ
în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

Nr. Sesizare An MATERIA
Conținutul sesizaării
Soluția I.C.C.J
3/1/2014/HP/P2014PENAL     În interpretarea şi aplicarea art.336 alin.1 din noul Cod penal, care este rezultatul alcoolemiei cu relevanţă penală în ipoteza unei duble prelevări de mostre biologice?Decizia nr. 3/12.05.2014
1367/1/2015
06.04.2015
2015CIVIL     Interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin. 1 din Legea 303/2004 şi a prevederilor art. 7 alin. 1, 2 şi 3 din HG nr. 1275/2005 (forma în vigoare la data de 15.10.2010), în sensul de a stabili dacă drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5%, 11% prevăzute de OG 10/2007 se încadrează în sintagma de „indemnizaţie avută” şi trebuie luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor.Decizia nr. 23/2015
2265/1/2015
08.06.2015
2015PENALVizând dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006:
    Noţiunea de „contrabandă” folosită de legiuitor în dispoziţiile art. 270 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” se referă la infracţiunea de contrabandă în sensul definit de art. 270 alin. 1, 2 din Legea nr. 86/2006 sau la noţiunea de contrabandă în sens larg?
    În cazul în care se stabileşte că textul prevăzut de art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006 se referă la infracţiunea de contrabandă, care din cele două modalităţi urmează a fi avute în vedere: aceea prevăzută de art. 270 alin. 1 sau aceea prevăzută de art. 270 alin. 2 din Legea nr. 86/2006?
Decizia nr.32/2015
334/1/2016
18.01.2016
2016CIVIL    Interpretarea prevederilor art. 105 alin. 1 şi 2, art. 106 din Legea nr. 85/2014, în sensul de a lămuri dacă administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creanţe bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal şi care sunt limitele aceste verificări având în vedere şi faptul că aceste creanţe sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publică.Decizia nr.11/2016
1624/1/2016
15.04.2016
2016PENAL    Acţiunile enumerate în cuprinsul art. 29 alin. 1 lit. a, b şi c din Legea nr. 656/2002(schimbarea sau transferul, respectiv ascunderea ori disimularea şi, respectiv, dobândirea, deţinerea sau folosirea) reprezintă modalităţi normative distincte de săvârşire a infracţiunii de spălare de bani sau reprezintă variante alternative ale elementului material al laturii obiective a infracţiunii de spălare de bani?
   Subiectul activ al infracţiunii de spălare de bani poate fi acelaşi cu subiectul activ al infracţiunii din care provin bunurile sau trebuie să fie diferit de acesta?
    Infracţiunea de spălare de bani este o infracţiune autonomă sau este o infracţiune subsecventă aceleia din care provin bunurile?
Decizia nr.16/2016
3709/1/2016
11.11.2016
2016PENAL     - în analiza laturii obiective a infracţiunii prev. de art. 16 din Legea nr. 194/2011, raportarea la prevederile Deciziei 2005/387/JAI a Consiliului UE şi la anexele acesteia, respectiv la rapoartele anuale ale EMCDDA Europol este suficientă pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive, în condiţiile în care Legea nr. 194/2011 nu face nicio trimitere la decizia şi rapoartele menţionate?
   - în analiza laturii obiective a infracţiunii prev. de art. 16 din Legea nr. 194/2011, pentru a stabili caracterul unui produs de a fi susceptibil să aibă efecte psihoactive este obligatorie urmarea procedurii prev. de art. 6 şi 7 din Legea nr. 194/2011, aplicabilă în situaţia autorizării operaţiunilor cu acest tip de produse?
Decizia nr.1/2017
1336/1/2017
05.05.2017
2017CIVIL     Dacă se aplică, la momentul emiterii deciziei de pensie pentru limită de vârstă, indicele de corecţie conform art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, în contextul emiterii unei decizii de pensionare anticipată sub imperiul Legii 19/2000, decizie care nu a fost niciodată pusă în plată?Decizia nr.71/2017
2524/1/2017
18.09.2017
2017CIVIL     Eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1, din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015), nesupuse impozituluiDecizia nr.4/2018
2525/1/2017
18.09.2019
conexat la dosarul
2524/1/2017
2017CIVIL     Dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale, reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. 2 lit. j ind. 1, din Legea nr. 571/2003 (art. 76 alin. 2 lit. p din Legea nr. 227/2015), supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 alin. 1 lit. b din Legea nr. 571/2003 ( art. 62 alin 1 lit. h din Legea nr. 227/2015), nesupuse impozituluiDecizia nr.4/2018
95/1/2018
15.01.2018
2018CIVIL     Dacă în categoria persoanelor vizate de art. 4 lit. c din OUG 100/2005, în forma modificată prin Legea nr. 214/2008, sunt incluşi doar titularii dreptului de proprietate industrială, adică titularii brevetului de invenţie sau, în această categorie, se includ si inventatorii chiar şi în situaţia în care aceştia nu întrunesc calitatea cumulativă de titular al dreptului de proprietate industrială.Decizia nr.27/2018
2018/1/2018
26.07.2018
2018PENAL     Să se stabilească dacă în interpretarea dispozițiilor art. 189, alin. 1, lit. e, C. pen. prin raportare la dispozițiile art. 169, C. pen., intervenirea reabilitării sau împlinirea termenului de reabilitare cu privire la persoana unui inculpat, condamnat anterior definitiv pentru o infracţiune de omor sau tentativă la infracţiunea de omor, împiedică reţinerea agravantei prevăzute de art. 189, al. 1 lit. e Cod penal, în cazul comiterii unei noi infracţiuni de omor sau tentativă la infracţiunea de omor?Decizia nr.17/2018
2621/1/2018
08.10.2018
2018PENAL     Dacă acțiunea unică de transport, respectiv deținerea fără drept pentru consum a drogurilor de risc sau de mare risc pe teritoriul altui stat și, ulterior, pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infracțiunilor prev. de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000 în concurs formal de infracțiuni sau constituie infracțiunea unică prev. de art. 4 din Legea nr. 143/2000Decizia nr.
2750/1/2018
22.10.2018
2018PENAL     Să se stabilească: Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubina/soţie a inculpatului; Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea "obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei" lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiunii, în cazul în care dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră ce are calitatea de concubina/soţie a inculpatului; Dacă în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzute de art. 213 din Codul penal - în modalitatea săvârşirii întregii activităţi de prostituţie pe teritoriul altui stat in care aceasta activitate este autorizată potrivit legii lipseşte tipicitatea ca şi trăsătură esenţială a infracţiuniiDecizia nr.1/2019
1549/1/2019
03.06.2019
2019CIVIL     Dispoziţiile Notei finale nr. 1 care prevede că „Nivelul de salarizare prevăzut pentru unităţi clinice se aplică şi personalului de specialitate din direcţiile de sănătate publică”, din cadrul Anexei II - Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare "Sănătate şi Asistenţă Socială”, Cap. I - Unităţi sanitare, de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, pct. 2 - Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţi sanitare şi unităţi de asistenţă medico-socială din Legea 153/2017 se interpretează în sensul că se aplică sau nu şi funcţionarilor publici din direcţiile de sănătate publică, dacă aceştia pot fi încadraţi în categoria „personal de specialitate”?Decizia nr.
525/1/2019
15.02.2019
2019PENAL     În aplicarea art.539 alin.2 C.proc.pen., în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.?Decizia nr.11/2019
526/1/2019
15.02.2019
conexat la dosarul 525/1/2019
2019PENAL     În aplicarea art.539 alin.2 C.proc.pen., în situaţia în care instanţa care a pronunţat hotărârea definitivă de achitare nu s-a pronunţat cu privire la caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a inculpatului achitat, se poate stabili acest caracter pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe prevederile art.598 alin.1 lit. d sau art.598 alin.1 lit.c teza I-a C.proc.pen.?Decizia nr.11/2019
Se arată intrări (filtrate din total intrări)
bootstrap website templates